Med solen i ryggen och Vinden som viskar, är jag en del av alla livets färger

3 från resan.
Trackback